eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 50 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Beställning av upphandling avseende nytt intranät till Sala kommun Upphandlingsenheten
2019/367 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Avtal avseende nytt intranät till Sala kommun Precio Fishbone AB
2020/54 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Fakturering i stället för utbetalning av VFU-ersättning *****
2020/69 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Avtal om skolgång, interkommunal ersättning, eleven ***** ***** ***** Avesta kommun
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Annons avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Upphandlingsenheten
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Förfrågningsunderlag avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Upphandlingsenheten
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Anbudsöppningsprotokoll avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Upphandlingsenheten
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Förlängd anbudstid avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Upphandlingsenheten
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Frågor och svar avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Upphandlingsenheten
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Anbud avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Precio Fishbone AB
2019/366 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Begäran om komplettering efter sista anbudsdag avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Anbudslämnare
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Utvärdering och kreditupplysning avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Upphandlingsenheten
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Upphandlingsrapport avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Upphandlingsenheten
2019/366 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Upphandlingsrapport avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Upphandlingsenheten
2019/366 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Tilldelningsbeslut avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Precio Fishbone AB
2019/366 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Tilldelningsbeslut avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Precio Fishbone AB
2019/366 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Återkallande av tilldelningsbeslut avseende upphandling av nytt intranät till Sala kommun Precio Fishbone AB
2020/27 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Förhandling vid anställning av enhetschef *****
2019/1476 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Förlängning av avtal avseende Leasingsupport Leaseright
2020/1068 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Ansökan om arrangemangsbidrag för workshop i streetdance, 2020-11-14, Sala Folkets hus och ABF Sala Folkets Hus och ABF
2018/255 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Granskningsyttrande över Detaljplan för Skuggan 4 Räddningstjänsten Sala-Heby
2020/913 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/914 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/629 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Mottagningsbevis inkom från vårdnadshavare för ***** ***** *****
2020/1055 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1063 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Ansökan om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1063 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1053 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1054 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1049 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/980 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/981 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1062 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1067 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Ansökan om skolskjuts för ***** ***** ***** ***** *****
2020/1064 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Ansökan om skolskjuts för ***** ***** ***** *****
2020/1065 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Ansökan om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1065 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1066 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Ansökan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp, Möklinta Prästgård 1:41 Föreningen Möklintagården
2020/1069 20200810 2020-08-10 Handling extern mottagare Ansökan om överenskommelse om avstående från besittningsskydd bostad, ***** ***** ***** ***** Hyres- och arrendenämnden i Västerås
2020/12 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Hyreskontrakt för bostad, ***** ***** ***** ***** *****
2020/47 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Slutbesked avseende tidsbegränsat bygglov för modulpaviljong, Kristina 4:14, SBN 2020-000107 Byggenheten
2020/47 20200810 2020-08-10 Inkommande brev Protokoll - Slutsamråd avseende tidsbegränsat bygglov för en modulpaviljong, Kristina 1:14, SBN 2020-000107 Byggenheten
2020/35 20200807 2020-08-07 Inkommande brev Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, Sala - Stockholm, TRV 2020/76200 Trafikverket Transportdispensenheten
2020/1062 20200807 2020-08-07 Inkommande brev Ansökan om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1058 20200807 2020-08-07 Inkommande brev Ansökan om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1059 20200807 2020-08-07 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1059 20200807 2020-08-07 Inkommande brev Ansökan om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1061 20200807 2020-08-07 Inkommande brev Ansökan om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/1048 20200807 2020-08-07 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
2020/956 20200807 2020-08-07 Handling extern mottagare Beslut om skolskjuts för ***** ***** *****
Version5.2.2